TRẮNG MỜ NC ( 50% – 100%)

Thông số kỹ thuật

EnglishVietnamese