Sơn màu EX ĐB Đỏ, Xanh dương/ két, Tím

Thông số kỹ thuật

EnglishVietnamese