Sơn màu EX Đen mờ

Thông số kỹ thuật

EnglishVietnamese