BÓNG SÁNG PU 7760

Thông số kỹ thuật
CÔNG THỨC PHA CHẾ :

Phun súng:

– Chất Bóng PU: 100%

– Chất cứng PU: 30%

– Dung môi 910 hay 920: 100%

Chú ý: Bề mặt phải sạch, khô bằng phằng, không dính dầu mỡ. Phải được chà nhám mịn trước khi sơn.

THỜI GIAN KHÔ

– SỜ KHÔ: 20-30 phút

– Khô cứng: 6-8 giờ ( tùy độ dày lớp phun)

( Có thể sơn lại sau 3 giờ)

TỶ LỆ PHỦ ( Theo lý thuyết) : 12m2/kg/lớp

– Độ dày màng khô : 40 – 50 microns

– Độ dày màng ướt : 100 – 150 microns

( Tỷ lệ phủ có thể khác nhau tùy theo cấu trúc bề mặt và phương pháp sơn)