Bột sơn tĩnh điện ngoài trời (TT…Series)

THÔNG TIN CHUNG:

Sơn bột tĩnh điên hệ TGIC / HAA: là dòng sản phẩm sử dụng ngoài trời được kết hợp bởi nhựa Polyester và chất đóng rắn TGIC / HAA cho ra sản phẩm tối ưu về chịu được thời tiết rất tốt.