DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP 900

Quy cách: Phuy = 200 Lít