Sơn màu EX ĐB Trắng, Đen, Vàng

Thông số kỹ thuật

EnglishVietnamese