Sơn màu EX ĐB Trắng, Đen, Vàng

Là hệ sơn dùng cho nội thất như các loại gỗ tự nhiên và ván công nghiệp.