Trắng Bóng PU 2 Thành phần

Thông số kỹ thuật
TỶ LỆ PHA LOÃNG ( Thể tích) :

– Sơn phun:

{ Sơn PU PHỦ : Cứng 2K : Dung môi 920 } = 4 : 1 : 4

– Sơn cọ:

{ Sơn PU PHỦ : Cứng 2K : Dung môi 920 } = 4 : 1 : 4

Chú ý: Bề mặt phải sạch, khô bằng phằng, không dính dầu mỡ. Phải được chà nhám mịn trước khi sơn.

THỜI GIAN KHÔ 25oC

– SỜ KHÔ: 20-30 phút

– Khô cứng: 6-8 giờ ( tùy độ dày lớp phun)

( Có thể sơn lại sau 3 giờ)

TỶ LỆ PHỦ ( Theo lý thuyết) : 8m2/kg/lớp

– Độ dày màng khô : 40 – 50 microns

– Độ dày màng ướt : 100 – 150 microns

( Tỷ lệ phủ có thể khác nhau tùy theo cấu trúc bề mặt và phương pháp sơn)

ĐIỂM CHÁY : 45oC