BÓNG MỜ 2K 100% ( Mờ 100%)

100,000 

  • Độ cứng cao
  • Bám dính tốt
  • Độ bền uốn cao
  • Độ phủ cao