BÓNG MỜ 2K 50% ( Mờ 50%)

93,000 

Sơn Bóng 2K là loại sơn hai thành phần, sản xuất theo ng nghệ hiện đại . Sơn bóng 2K đi từ gốc nhựa acrylic resin và đóng rắn.

Quy cách đóng gói: Cal = 25kg