BÓNG TRẮNG NC ( TRẮNG T)

  • Màu sắc : Trong suốt, hơi có màu vàng hổ phách hoặc màu trắng.
  • Độ bóng: 10 – 50%
  • Kháng được nước.
  • Màng sơn bóng, sáng, khô rất nhanh, có độ bám tốt, dễ sử dụng.
  • Dùng cho các loại gỗ, có thể pha ra nhiều màu sơn khác nhau theo nhu cầu.