LÓT NC 518

Thông số kỹ thuật
CÔNG THỨC PHA CHẾ:

Phun súng:

– Chất lót NC 100%.

– Dung môi NC : 100%.

THỜI GIAN KHÔ 25oC

– Sờ khô: 15 phút

– Chà nhám: 15-30 phút ( tùy độ dày màng sơn)

– Sơn lại: tối thiểu 1 giờ

TỈ LỆ PHỦ ( Theo lý thuyết) : 8m2/ Lít/ Lớp.

Độ dày màng khô: 25-35 microns.

Độ dày màng ướt: 100-150 microns.

( Tỉ lệ phủ thực tế sẽ khác nhau phụ thuộc vào phương pháp sơn và cấu trúc bề mặt gỗ)