TRẮNG MỜ NC ( 50% – 100%)

Màu sắc Màu trắng mờ
Độ nhớt 16 giây
Độ phủ lý thuyết 7.5m2/kg với độ dày màng từ 30-50 micro
Thời gian khô
  • Thời gian ráo mặt: 15-20p
  • Thời gian khô: 120p
  • Thời gian đóng gói: 24h
Thời gian sống ngoài môi trường: 6h – 8h
Nhiệt độ bảo quản 15°C-35°C
Bảo hành 06 tháng
EnglishVietnamese